• Telefon: (022) 621 - 03 - 30
  • Fax: 621 03 30
  • mobile: 502 142 226
  • e-mail: domex-jw@domex-jw.com.pl
  • Domexjw@poczta.onet.pl
DOMEX - Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami - ZAPRASZAMY!
DOMEX - Obsługa administracyjna, księgowa, prawna.
DOMEX - Obsługa techniczno-konserwacyjna, utrzymanie czystości, ochorona.
Priorytetem firmy "DOMEX" jest zapewnienie
maksymalnego spełnienia oczekiwań właścicieli
powierzonych nieruchomości. Wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu oraz administrowaniu
nieruchomościami gwarantuje rzetelność i
wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą.

DOMEX - Zarządca nieruchomości Warszawa,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 

Firma "DOMEX" prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na podstawie zezwolenia Nr 18193 M wydanego przez Urząd Gminy Warszawa Centrum dnia 15 sierpnia 2000 r.

 

Firma "DOMEX" nastawiona jest przede wszystkim na spełnianie Państwa oczekiwań poprzez fachowo prowadzoną księgowość, prawidłowe rozliczenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz rzetelne rozliczenie poszczególnych właścicieli.
Bardzo istotną kwestią w pracy zarządcy i administratora nieruchomości jest ścisłe współdziałanie z Zarządem Wspólnoty lub Radą Wspólnoty jak i poszczególnymi właścicielami.
Dlatego w swojej pracy staram się być otwarta na zgłaszane przez Państwa problemy i służyć pomocą w ich pokonywaniu.

 

Firma "DOMEX" jest ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym "FLAIR" od odpowiedzilności cywilnej z tytułu zarządzania nieruchomościami.

 

Wykształcenie w zakresie budownictwa oraz zdobyta wiedza podczas kursów i szkoleń, a także praca społeczna (od momentu wejścia w życie ustawy o własności lokali tj. od 1995 r. do 1999 r.) w Radzie Nadzorczej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Pięknej 7/9, a następnie w Zarządzie w/w Wspólnoty pozwala mi w pełni wykonywać zawód zarządcy i administratora nieruchomości.

 

Posiadam licencję zarządcy nieruchomości Nr 10145 wydaną dnia 28 listopada 2001 roku, uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz mam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu Wspólnoty Mieszkaniowych.